Vi vill visa på att det finns positiva alternativ för framtiden på många olika områden

Ibland kan man få uppfattningen att det är svårt och komplicerat att förbättra den värld vi lever i. Sanningen är att lösningarna finns där ute. Det finns så många bra saker i vår värld som ännu inte fått den uppmärksamhet som de borde. Lösningarna finns. De är oftast enkla att genomföra. Det handlar bara om att sprida kunskapen. Det finns bättre alternativ. Det finns bättre sätt. Vi kan skapa en bättre värld.

Alternativ.se på Facebook


Övergripande

Demokrati

Gåvo-ekonomi

Ekonomi

Pedagogik

Hälsa

Boende

Media

Datorer

Energi

Samlevnad

Balans med naturen

Musik

Vetenskap


Last modified: 2015-12-22