En bättre värld,

bortom partipolitik.


Alla kan direkt deltaga i de beslut som
engagerar och berör dem.


Vi är på väg in i en ny tidsålder.
Här
är systemet som kommer att
revolutionera
samhället,
mänskligheten och vår jord.Det här är vägen från toppstyrning
till ett samhälle där vi alla hjälper varandra,

utan
maktspel eller manipulation.


Ingen korruption. Ingen kohandel.


Och detta är en förändring som kan ske snabbt.
Vi kan förändra hela systemet, underifrån.
På bara några år kommer
hela det politiska systemet att
vändas ut-och-in
.


Och detta är något vi kan göra helt fredligt
och helt inom nuvarande lagar.


Mänskligheten har under lång tid gradvis mognat för detta.
Tankarna finns på alla nivåer.
Även bland många politiker i de stora partierna.

Förändringen kommer att finna stöd även från oväntade håll.


Vi bjuder in till öppet samtal. Ingen kostnad.


Tid: Onsdagen den 16:e juni 2010, kl 17-21.
Plats: Sensus, sal 13, på Södra Hamngatan 29 i Göteborg.

Ingång vid Bohusbanken till höger om The Golden Days vid Brunnsparken.
Porten är låst så kom i tid för att bli insläppt.
Det går även att slinka in under fikapausen vid 19-19.30. (Medtag fika)
Ingen anmälan behövs. Men ange gärna intresset på vår sida på Facebook.

Skicka vidare inbjudan till alla du känner!


Så hur går det till?


Detta nya system består av flera samverkande komponenter.
Men grunden är väldigt enkel. Grunden heter "Direktdemokrati".

Så här får du ett parti som garanterat tycker precis som du själv i alla
frågor, hela tiden.

Vi behöver inte få en majoritet för att rösta igenom en förändring av
demokratin. Vad vi istället gör är att vi skapar ett direktdemokratiskt
parti och ställer upp i val.

Detta direktdemokratiska parti har inte någon fast politik. Alla
partiets medlemmar har direkt inflytande. Alla frågor avgörs genom
omröstningar. Och dessa beslut kan när som helst förändras genom nya
omröstningar.

Partiet har alltså inte någon bestämd ståndpunkt i någon fråga. Alla
människor, oavsett åsikt, är välkomna att deltaga. Syftet är att partiet
använder direktdemokrati.

Därför kan alla småpartier, intresseorganisationer och alla andra
fritänkare gå samman i detta parti för att tillsammans nå över
4%-spärren till riksdagen. Partiet kommer att använda sina mandat i
riksdagen i fråga efter fråga enligt retultatet från det
direktdemokratiska systemet.

Det här är något som håller på att slå igenom runt om i världen och även
i ett par kommuner i Sverige.


Arrangör: Jonas Liljegren. jonas@liljegren.org med Filosofi i Göteborg

Magnus Gustavsson från Aktiv Demokrati kommer att medverka för att
berätta mer om demokratisystemet.Välkomna!