Sprid detta vidare!Var: Sensus, sal 13, Södra Hamngatan 29, Göteborg
Tre tillfällen, kl 17-21:
Onsdag 2010-08-04 Future by Design, a William Gazecki Film
Torsdag 2010-08-19 Welcome to the Future
Onsdag 2010-09-01
Från här till där ➡ Vägen till framtiden

Samtal utifrån idéer från Jacque Fresco.
Det kommer det finnas en massa tid för frågor och funderingar kring innehållet.

Venusprojektet föreslår en social förändring som verkar för en fredlig och hållbar global civilisation. Venusprojektet har en vision av hur framtiden skulle kunna se ut om vi tillämpar det vi redan vet för att uppnå en hållbar världscivilisation. Projektet föreslår en resursbaserad ekonomi som fokuserar på resurser snarare än pengar, och ger en rättvis fördelning av dessa på ett humant och effektivt sätt. Det är ett system där varor och tjänster är tillgängliga utan behovet av pengar, krediter, byteshandel, skuld eller slaveri.

http://www.thevenusproject.com/

Hur vi vill att vårt samhälle ska se ut?
Hur skulle vi bygga vår värld
om vi kunde börja om från början,
men med all den kunskap och teknologi vi har idag?

Idén här är alltså att inte fastna
i vad som är politiskt rimligt att genomföra
utan snarare vad vi skulle kunna göra
om vi bara kom överens och samarbetade.

I vilken värld vill du leva?
Kom med dina egna idéer och visioner.
Låt oss prata om det.


Vi kommer att utgå från en film.
När ni vill reflektera över något
så pausar vi filmen och pratar om det.


Salen är på bottenvåningen, till vänster.
Porten kan vara låst så kom i god tid eller
stå vid porten och vinka tills vi släpper in er.
Karta: http://kartor.eniro.se/m/IYnpI

Kaffe och te finns för 5 kr. Inträde gratis.
Medtag gärna fika till vi som kommer.

Jag heter Jonas Liljegren.
Jag bjuder in till detta för att jag vill prata om framtiden.
Mer om detta på http://goteborg.para.se/

Välkomna!http://www.facebook.com/event.php?eid=129226113768473
http://www.facebook.com/event.php?eid=123767514330932
http://www.facebook.com/event.php?eid=117343928309023


Last modified: Mon Aug 2 20:02:09 CEST 2010